Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 11-2008 với tổng mức đầu tư 19.555 tỷ đồng, là dự án nhóm A. Đến tháng 3-2018, UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Dự án với tổng mức đầu tư là 35.678 tỷ đồng; tăng 16.123 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng xem xét, cho ý kiến về việc báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Trong đó có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia.

Phan Đức