Tham gia lễ ký kết có lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT, Công ty Honda Việt Nam, Cục CSGT…

Trong những năm qua, Honda Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kiến thức về ATGT đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trên cả nước. 

Trong đó điển hình như việc phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT, Cục CSGT xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, khách hàng và lực lượng CSGT trên cả nước từ năm 2008.

Đặc biệt, từ năm 2015, Honda Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT nhằm tích cực đẩy mạnh hoạt động giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên. 
Đại diện ba đơn vị tham gia ký kết.

Nối tiếp những thành công của công tác phối hợp 3 năm qua, chương trình phối hợp triển khai các hoạt động về ATGT 5 năm, giai đoạn 2018 – 2023 sẽ tập trung các hoạt động gồm: Nghiên cứu, chỉ đạo biên soạn tài liệu giáo dục ATGT cho trẻ mầm non 5 tuổi, bổ sung, chỉnh lý nội dung tài liệu hỗ trợ giảng dạy về ATGT nằm trong khuôn khổ Chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cho học sinh tiểu học; “ATGT cho nụ cười ngày mai” cho học sinh trung học; “Kiến thức An toàn giao thông và kỹ năng Lái xe an toàn” cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp; Nghiên cứu mở rộng phạm vi triển khai các Chương trình trên toàn quốc hàng năm; Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giáo dục ATGT cho giáo viên, giảng viên và cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên của các trường được lựa chọn triển khai chương trình; Hướng dẫn, hỗ trợ các trường triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền ATGT. 

Tổ chức hội giao lưu cấp quốc gia tìm hiểu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” cho học sinh và giáo viên tiểu học; Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cho học sinh và giáo viên trung học; Cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn”; Nghiên cứu triển khai chương trình giáo dục ATGT cho trẻ mầm non 5 tuổi;  Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên các trường trên phạm vi toàn quốc…

Tại buổi lễ, Honda Việt Nam đã được Bộ GD&ĐT trao tặng bằng khen về những cống hiến và nỗ lực trong việc triển khai rộng khắp các hoạt động giáo dục ATGT và hướng dẫn lái xe an toàn trong năm qua.

PV