Chiến dịch này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, nắm chắc tình hình, phương thức hoạt động của các đơn vị vận tải, địa chỉ văn phòng đại diện, bến bãi trái phép, tụ điểm nóng tập trung nhiều xe khách vi phạm. Đối tượng tập trung kiểm tra là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô, lái xe, các bến, bãi có nguy cơ trở thành điểm tập kết của các bãi xe “trá hình”… 

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở chỉ đạo Đội Thanh tra GTVT các địa phương thống kê chi tiết số lượng đơn vị vận tải, phương tiện vận tải; các cung đường trọng yếu thường xuyên có xe khách vi phạm; các địa điểm hình thành bến bãi có phép cho xe dừng đỗ đón khách...

Đặng Nhật