Trước tình hình trên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm; đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra đột xuất và làm rõ trách nhiệm của Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm và Tổ công tác quản lý địa bàn thuộc Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để bến xe cóc ngang nhiên tồn tại hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thanh tra Sở cũng đã chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an quận, Công an phường và UBND phường Mỹ Đình I tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại bãi đất số 52 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra công vụ đột xuất của Đoàn kiểm tra công vụ thuộc Thanh tra Sở những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của Đội trưởng, tổ trưởng tổ công tác trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. 

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính” và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất Giám đốc Sở cho luân chuyển vị trí công tác đối với Đội trưởng, tổ trưởng tổ công tác và các thành viên có liên quan được giao phụ trách.

Đặng Nhật