Thông tin thêm về dự án xây dựng đường vành đai 1, ông Bính cho biết: Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được phê duyệt dự án vào tháng 10-2018 và đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, trình thẩm định trong tháng 5-2019. 

Ban đang tập trung cùng UBND các quận Ba Đình, Đống Đa giải phóng mặt bằng phạm vi thi công 2 cầu vượt trước, phấn đấu có mặt bằng để khởi công những cây cầu này trong quý III năm 2019. Trong khi đó, dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng hiện đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Sở. 

Dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng 8 hộ còn lại trong tháng 6-2019 để triển khai thi công, hoàn thành toàn tuyến trong năm 2019. Tuy nhiên, một số dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở phải giải phóng mặt bằng tới 655 hộ và dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục phải giải phóng mặt bằng đến 1.937 hộ...

Nhật Uyên