Cụ thể, Chủ tịch yêu cầu: Tăng cường tổ chức các lực lượng Cảnh sát giao thông ra đường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm để triển khai các biện pháp, phương án phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm phòng, chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Giao các Ban quản lý dự án Thành phố khẩn trương lập và hoàn thiện các hồ sơ để tổ chức đấu thầu đưa các dự án vào vận hành, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 của Thành phố.

Đặng Nhật