Việc kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục, lực lượng liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất, không thông báo trước cho lái xe và các bến xe để tránh trường hợp nhà xe đề phòng từ trước. Theo đó, để được xuất bến, các lái xe tuyến cố định phải trải qua các bước kiểm tra về nồng độ cồn, xét nghiệm chất gây nghiện.

Được biết, trong ngày 7.5, lực lượng liên ngành đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của 69 lái xe, trong đó kiểm tra nồng độ cồn của 26 trường hợp và test thử ma túy 43 trường hợp không phát hiện lái xe nào vi phạm nồng độ cồn và dương tính với ma túy.

Năm 2018, Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 91.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bốn tháng đầu năm nay xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hải Châu