Cũng trong khoảng thời gian này, thông qua hệ thống camera, các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt tại chỗ hơn 200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Đồng thời, xác định 334 trường hợp vi phạm, tra cứu tại đội quản lý xe, xác minh để tiến hành gửi thông báo cho người vi phạm. 

Trong đó, lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 176 trường hợp; khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục đi 27 trường hợp...

P.H.