Cụ thể, chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan Công an được miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đến hết ngày 30-6-2016. Kể từ ngày 1-7-2016 trở đi, chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện và phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện theo quy định của pháp luật hiện hành.

H.A.