Theo Quyết định, vị trí tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Thường Tín và xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Đoạn tuyến 1 mở rộng trên cơ sở đường 427 hiện có, chiều dài khoảng 1.080m. Điểm đầu tại cầu Dừa, điểm cuối tại nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ). Đoạn tuyến 2 mở rộng mới theo quy hoạch, chiều dài khoảng 1.570m. Điểm đầu giao với đường 427 hiện có (gần trường THPT Thường Tín), điểm cuối giao với đường 427 hiện có (gần nút giao Khê Hồi).

Hướng tuyến đường cơ bản phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt. Riêng cuối đoạn tuyến 2 gần nút giao Khê Hồi, điều chỉnh tuyến về phía Tây khoảng 100m so với định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín, tỷ lệ 1/10.000 để phù hợp với điều kiện hiện trạng (tránh chùa làng Khê Hồi, khu dân cư hiện có).

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường tỉnh 427, đoạn từ QL21B đến nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) trên địa bàn huyện Thường Tín phù hợp với nội dung Quyết định này. Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Thường Tín chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt, bàn giao Hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức liên quan.

Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường) tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới; chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Hải Châu