Theo đó, tuyến đường có chiều dài 2,95km thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường. Điểm đầu tại vị trí giao với đường Phan Đăng Lưu, điểm cuối tại vị trí giao với tuyến đường quy hoạch cấp khu vực (tuyến đường Dốc Lã - Ninh Hiệp - Phù Đổng kéo dài đi Yên Thường).

Hướng của tuyến đường được xác định phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/500 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt (có vi chỉnh để tránh khu vực nghĩa trang thôn Kim Quang). Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình B=28m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 10m, dải phân cách giữa rộng 3m.

Tại vị trí cuối tuyến giao cắt với tuyến đường chính khu vực đấu nối với đường quy hoạch qua đường sắt quốc gia kết hợp với tuyến đường sắt đô thị số 1 dự kiến xây dựng nút giao thông khác mức. Các nút giao thông với các tuyến đường ngang khác theo quy hoạch tổ chức nút giao thông cùng mức, chỉ giới đường đỏ tại các nút giao khác mức và các nút giao với đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ thể hiện sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường.

Trên cơ sở quyết định được phê duyệt, UBND TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác định chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quy hoạch này, bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Hải Châu