Theo Sở GTVT Hà Nội, nguyên nhân điều chỉnh do việc thu thập thực trạng công nghệ thẻ vé đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông; tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) chưa đáp ứng tiến độ. Cùng đó, việc phê duyệt đề cương chi tiết của dự án kéo dài do chưa có sự thống nhất giữa Hà Nội và phía Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản(JICA).

Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, việc hoàn thiện kết quả đầu ra xây dựng hướng dẫn thiết kế và yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống vé điện tử liên thông; xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận thuộc Trung tâm (Phòng) Quản trị vé được phát triển cần lấy ý kiến góp ý thống nhất của các sở, ban, ngành có liên quan dẫn đến việc triển khai chưa đáp ứng được tiến độ.

Thời gian đề nghị duyệt điều chỉnh gia hạn đến tháng 5-2020.

Đặng Nhật