Đây là hoạt động nằm trong chương trình thí điểm của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp. Các huyện, thị xã, thành phố chọn 1 tuyến đường điểm tiến hành giải tỏa, di dời và xử lý các vi phạm lấn, chiếm lòng, đường, vỉa hè sau đó nhân rộng ra các tuyến đường khác. 

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm. 

Trên tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc, nhiều trường hợp xây dựng lều quán, mái che lấn chiếm; sử dụng hành lang, vỉa hè để kinh doanh, mua bán, đậu đỗ xe. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ các biển quảng cáo, dù che vi phạm.

Như Anh