Dự án được khởi công từ năm 2008, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Đến giai đoạn 2011 - 2015, dự án được cấp trên 283 tỷ đồng nhưng không đủ để hoàn thành. Số vốn được cấp này mới chỉ thi công hoàn trên 48km đưa vào khai thác sử dụng phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng các đoạn tuyến thuộc huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Xín Mần, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Dự án phải tạm dừng thi công, chỉ làm đảm bảo giao thông đoạn Km339 - Km368 dài trên 24km huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên, trong thời kỳ này, do biến động lớn về giá cả nguyên vật liệu, cơ chế chính sách của Nhà nước, các gói thầu đang thi công nên chưa chuẩn xác được chi phí trượt giá và xác định giá trị hoàn thành. Sau khi thi công xong, chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán (quyết toán đến điểm dừng kỹ thuật), chi phí xây dựng đã tăng lên so với dự toán.

Qua rà soát, hiện đang nợ các nhà thầu thi công trong giai đoạn này là trên 136 tỷ đồng. Bộ GTVT đã có nhiều văn bản tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cân đối, bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xử lý các khoản nợ đọng của 69 dự án trong đó có Dự án này nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Để tránh phát sinh hệ lụy phức tạp từ khiếu kiện kéo dài của việc nợ đọng xây dựng cơ bản, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng phần vốn dư trong tổng số 430 tỷ được bố trí cho dự án từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 556/2018 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho các nhà thầu đúng với quy định của pháp luật.

Phạm Huyền