Theo đó, liên danh các nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Việt Xuân Mới, Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Yên Khách và Công  ty cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO sẽ đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục của dự án quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, đáp ứng quy mô cao tốc, nâng tốc độ khai thác trên toàn tuyến này lên 100-120km/h, đồng thời thanh toán nợ cho các nhà thầu xây lắp do nguồn vốn thiếu trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.258 tỷ đồng, trong đó đầu tư các hạng mục bổ sung cần 1.966 tỷ đồng và hơn 1.200 tỷ đồng trả nợ các nhà thầu.

Phạm Huyền