Công trình có chiều dài gần 40 km, điểm đầu từ Km 47+590, cuối cầu Phong Mỹ thuộc xã Phong Mỹ và kết thúc tại Km86+754, nối vào tuyến tránh Hồng Ngự. Nhiều năm qua, quốc lộ 30 là tuyến đường trọng tâm, huyết mạch của tỉnh Đồng Tháp bị xuống cấp. Dự án Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự gồm hai giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư hai đoạn tránh TP Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, dài 20 km. Giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 30. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu chính quyền địa phương, các đơn vị thi công phải bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án với tinh thần khẩn trương nhất, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch.

Như Anh