Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo tiến độ và một số vướng mắc của dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đây là hai dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt. 

Các địa phương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, nếu cần thiết đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai quyết liệt, mạnh mẽ để dự án thực hiện kịp tiến độ đã được phê duyệt. 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật, chủ trì cuộc họp tháo gỡ các vướng mắc của dự án.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn. 

Tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, xử lý các vấn đề tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng. Tháng 11 tới, dự án sẽ khởi công nên các tỉnh cần thực hiện quyết liệt hơn nữa đảm bảo tiến độ.

Tại Tiền Giang, công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã 360/389 hộ ảnh hưởng bởi dự án đã thực hiện xong việc chi trả giải phóng mặt bằng. 29 hộ còn lại chưa nhận tiền. Tỉnh Vĩnh Long đã chi trả xong cho 108/112 hộ, đạt 96%. 

Ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long cho biết: công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương vẫn còn chậm so với kế hoạch. Riêng đoạn qua phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, đang chậm so với kế hoạch khoảng 20 ngày.

Như Anh