Theo báo cáo, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ theo quy hoạch quốc gia.

Qua quá trình nghiên cứu, phạm vi dự án có điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 80 hiện tại, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), điểm cuối tại nút giao Chà Và trên quốc lộ 1, xã Đông Bình, huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Dự án được đầu tư theo đường ôtô cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/giờ, quy mô mặt cắt ngang nền đường và bề rộng cầu 17m. Tĩnh không dân sinh sử dụng các khổ tĩnh không, áp dụng cho các đoạn TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận đảm bảo đồng bộ cho toàn dự án TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

BTS