Ngày 9/11, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, theo đề nghị của Sở, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản đồng ý cho phép đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu để phục vụ công tác thử tải Sông Hàn.

Cụ thể, cầu sông Hàn sẽ được đóng lại từ 0 giờ đến 4 giờ các ngày từ 10/11 đến 20/11. Trong đó, khung giờ đóng cầu này áp dụng chính thức từ ngày 10/11 đến ngày 15/11, năm ngày còn lại là để dự phòng trong trường hợp thời tiết bất lợi không thể triển khai thử tải.

Trong thời gian thử tải, tất cả các phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu sông Hàn, trừ phương tiện phục vụ công tác thử tải theo quy định. Riêng những ngày dự phòng nói trên, nếu không diễn ra công tác thử tải thì các phương tiện được phép di chuyển bình thường.

Cầu quay Sông Hàn sẽ được đóng để thử tải từ 0 giờ đến 4 giờ từ ngày 10/11 đến 20/11.

Sở GTVT chỉ đạo BQL dự án Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thông báo rộng rãi chủ trương nêu trên để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực; có phương án bố trí lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian đóng cầu thực hiện công tác thử tải cầu.

Sở GTVT Đà Nẵng cũng được giao chỉ đạo BQL dự án Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông liên hệ với Thanh tra Sở GTVT, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng (đơn vị trực tiếp quản lý cầu Sông Hàn) để phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian đóng cầu thực hiện thử tải cầu. UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo cho nhân dân được biết để chủ động khu tham gia giao thông tại khu vực.


PV