Cụ thể, các trạm được Tổng cục đưa vào “tầm ngắm” gồm trạm thu phí km1212+550 Quốc lộ 1 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư BOT Bình Định; trạm thu phí Đông Hà (Quảng Trị) km 763+800 Quốc lộ 1 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và trạm thu phí km152+080 Quốc lộ 1 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang.

Việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế tại trạm thu phí, hệ thống thiết bị thu phí, nhất là công nghệ thu phí đang áp dụng; thông qua kiểm tra, giám sát sẽ kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có) góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.

Điểm đáng chú ý so với các lần kiểm tra, giám sát doanh thu các trạm phí BOT trước đó mà Tổng cục Đường bộ đã thực hiện là lần này có sự tham gia của đại diện Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an, đại diện cơ quan thuế thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương cùng phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí.

Hải Châu