“Việc bỏ quy định chấp thuận tuyến tôi đã chỉ đạo từ rất lâu nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Tôi quyết định bỏ và tôi chịu trách nhiệm. Chỉ có sửa một điều trong thông tư mà mãi không làm. Nếu tôi nói sai thì ông phải tham mưu, tại sao không làm được? Bây giờ Bộ đưa ra quy định về chấp thuận tuyến thì Bộ bỏ thôi. Thực tiễn yêu cầu như thế nhưng các ông chỉ thích xin - cho”, Bộ trưởng gay gắt. Kết luận về vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu bỏ ngay quy định chấp thuận tuyến và các Sở GTVT có trách nhiệm công bố chi tiết luồng tuyến để doanh nghiệp đăng ký. Nếu nhiều đơn vị đăng ký thì tiến hành đấu thầu công khai.

“Các doanh nghiệp vận tải đã phải cõng đủ các loại chi phí rồi, người ta đang rất bức xúc. Chúng ta phải chuyển dần sang nền hành chính công vụ. Không được ôm quyền. Vụ Vận tải phải rút kinh nghiệm về cách làm việc. Lãnh đạo Vụ không thể đổ lỗi cho cấp dưới.”, Bộ trưởng kiên quyết.

Đặng Nhật