Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Bộ cùng các nhà đầu tư dự án BOT đã đàm phán để điều chỉnh giá được 35 dự án; 27 dự án có mức vé thấp hơn mức bình quân; 11 dự án chưa giảm do lưu lượng xe thấp hơn so với phương án tài chính. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã thỏa thuận quyết toán 51 dự án BOT, đã đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí của 23 dự án và đang tính toán điều chỉnh phương án tài chính của 28 dự án theo hướng ưu tiên giảm mức phí so với dự kiến trước đây.

Đến ngày 31-7, Bộ Giao thông Vận tải đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án với 5 trạm thu giá gồm dự án xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình; dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn từ quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà; dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, trạm Cầu Rác; dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với địa phương, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án xây dựng phương án giảm giá, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đối với 5 dự án với 4 trạm thu giá.

Cụ thể, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi; dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới; dự án quốc lộ 1 đoạn Km672+600-Km704+900, tỉnh Quảng Bình; dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km597+549-Km605+000 và đoạn Km617+000-Km641+000, tỉnh Quảng Bình; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.

Bộ GTVT “hứa” sẽ xem xét xử lý các bất cập trên các tuyến có trạm thu phí BOT.

Để tiếp tục xử lý các bất cập tại các trạm thu phí, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 35/2016/TT-BGTVT để phù hợp với thực tế các dự án BOT đang triển khai. Các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ nghiên cứu đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tham gia ý kiến, xây dựng phương án giải quyết các bất cập tại các trạm thu phí của các dự án BOT, báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông Vận tải cũng giao các ban quản lý dự án chỉ đạo nhà đầu tư quyết toán công trình để tính toán lại phương án tài chính, giảm giá dịch vụ trên cơ sởđảm bảo khả thi về phương án tài chính của các dự án; giá phí trên cùng tuyến đường phải có mức tương đồng; ưu tiên giảm mức tăng phí đối với những dự án có mức tăng phí cao cho phù hợp với chỉ số CPI và mức lạm phát trong thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đàm phán với nhà đầu tư điều chỉnh mức lợi nhuận. Tính đến ngày 31-7, nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm. Số thu tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư đến hết 31-7 đã lớn hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư Tổng cục đã đưa ra.

Đặng Nhật