Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải mới được phát đi, liên quan đến việc một số phương tiện thông tin truyền thông trong vài ngày vừa qua đã đề cập về việc dừng cấp phép thí điểm mới Uber và Grab.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, ngày 19-10-2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Bộ Giao thông Vận tải triển khai thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (Công văn số 1850/TTg-KTN).

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 7-1-2016, theo đó, tất cả các đơn vị có đề án cụ thể phù hợp với tính chất, phương thức vận hành của từng ứng dụng, phù hợp các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị có liên quan và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đều được tham gia thí điểm (bản chất của việc thí điểm là cho phép sử dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản).

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp nhận đề xuất và đồng thuận cho phép 9 đơn vị gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn GrabTaxi (Grab Car), Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (V.CAR), Công ty cổ phần Vận tải 57 Hà Nội (THANH CONG CAR), Công ty cổ phần Sun Taxi (S.CAR), Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế Ngôi Sao (VIC.CAR), Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư và Phát triển (HOME CAR), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam (Uber), Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Car), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Linh Trang (LB.Car) để triển khai các đề án thí điểm.

Thông qua kết quả thực hiện thí điểm ban đầu, Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận rằng, hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ công tác điều hành, hỗ trợ hoạt động vận tải đã được người dân đánh giá cao, ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phạm Huyền