So với 3 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 175 vụ (giảm 3,51%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,65%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,19%). Trong đó: TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.451 vụ, làm chết 2.114 người, bị thương 1.032 người. 

So với cùng kỳ năm 2016 giảm 74 vụ (giảm 2,9%), giảm 80 người chết (giảm 3,65%), giảm 603 người bị thương (giảm 36,88%). Va chạm giao thông xảy ra 2.361 vụ, làm bị thương nhẹ 2.803 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 101 vụ (giảm 4,1%), giảm 84 người bị thương (giảm 2,91%).

Riêng trong tháng 3, toàn quốc xảy ra 1.347 vụ, làm chết 544 người và làm bị thương 1.175 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 20 vụ (giảm 1,46%), giảm 59 người chết (giảm 9,78%), tăng 20 người bị thương (tăng 1,73%).

Thông tin từ Uỷ ban cũng cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2017, lực lượng CSGT toàn quốc đăng ký mới 90.775 xe ô tô, 799.629 xe mô tô và 20.908 xe máy điện; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 3.124.302 xe ô tô, 47.931.557 xe mô tô và 522.308 xe máy điện. 

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT toàn quốc cũng đã kiểm tra, lập biên bản 986.714 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền 593,68 tỷ đồng; tạm giữ 8.695 xe ô tô và 141.095 mô tô; tước 88.143 giấy phép lái xe.

Liên quan đến đường sắt, trên toàn quốc, lực lượng CSGT xử lý 1.266 trường hợp vi phạm TTATGT đường sắt, phạt tiền 571,19 triệu đồng. Đường thuỷ lực lượng chức năng  xử lý 31.340 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội địa, phạt tiền 21,511 tỷ đồng.

Phạm Huyền