Trả lời: Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, chính thức có hiệu lực từ 1-8-2016.

Theo đó, người điều khiển xe ôtô chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt với các mức cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h (Điều 5, khoản 3, điểm a)

- Phạt tiền 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h (Điều 5, khoản 6, điểm đ)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 20km/h đến 35km/h (Điều 5, khoản 7, điểm a)

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe quá tốc độ quy định trên 35 km/h (Điều 5, khoản 8, điểm đ)

 Căn cứ Điều 5, khoản 12, điểm b và điểm c, hình thức phạt bổ sung đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Với hành vi điều khiển xe quá tốc độ quy định trên 35 km/h, mức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Ban Bạn đọc