Điểm mới của chính sách này đối tượng vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh - SXKD) và người lao động, thay cho trước đây là cơ sở SXKD và hộ gia đình).

Đáng chú ý, mức cho vay với cơ sở SXKD cho 1 dự án vay tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Trước đây, cơ sở SXKD được vay tối đa là 500 triệu đồng/1 dự án và không quá 20 triệu đồng/1 lao động mới được thu hút. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng (trước đây là hộ gia đình mức vay tối đa là 20 triệu đồng). Ngoài ra, lãi suất vay vốn cũng giảm hơn so với trước.

H.A.