Với kế hoạch tăng tỷ lệ dư nợ được giao, dự kiến đến ngày 31/12/2015, tổng dư nợ của NHCSXH sẽ đạt mức trên 141.000 tỷ đồng. Việc Thủ tướng quyết định nâng kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2015 của NHCSXH lên 10%, tăng thêm 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch đã giao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó là việc nâng mức cho vay tối đa một hộ nghèo từ 30 triệu lên 50 triệu đồng/hộ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong cả nước có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

H.A.