Hỏi: Qua theo dõi trên báo chí, tôi được biết, ngày 28-6, Chủ tịch nước đã có lệnh công bố Luật An ninh mạng và đến ngày 1-1-2019, Luật này sẽ có hiệu lực thi hành ở nước ta. Là người sử dụng internet thường xuyên, đặc biệt tôi còn bán hàng trên Facebook để kiếm thêm thu nhập. Quý Báo hãy cho tôi biết, vào đầu năm tới, Facebook, Google có bị cấm hoạt động ở Việt Nam hay không? Công việc kinh doanh online của tôi liệu có được duy trì?

(Nguyễn Thu Hà, Hải Phòng)

Trả lời: Đúng như chị biết, đầu năm 2019, Luật An ninh mạng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Việt Nam là quốc gia đứng trong top 20 trên thế giới về có số lượng người sử dụng internet, trong đó những người có tài khoản facebook như chị cũng rất lớn. 

Thói quen sử dụng internet và tham gia mạng xã hội đã đem đến những tiện ích cho người dùng. Về vấn đề chị hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Luật An ninh mạng chỉ nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đã được Bộ Luật Hình sự, Luật Dân sự và các luật khác của Việt Nam quy định, cụ thể:

1, Các hành vi chống phá nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam như thông tin kích động, biểu tình trái pháp luật, kích động gây rối an ninh, trật tự…

2, Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoạt khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

3, Các hành vi phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân, gồm: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt đông của cơ quan nhà nước hoặc người thi thành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

4, Các hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội như sử dụng không gian mạng để hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

5, Các hành vi tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng.

6, Các hành vi lợi dụng quy định này của lực lương chuyên trách để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, không có quy định nào cấm Facebook, Google hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; không có quy định nào cấm công dân Việt Nam sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Google. Căn cứ vào những trích dẫn như trên, thói quen tham gia mạng xã hội và kinh doanh online của chị Thu Hà không ảnh hưởng gì khi Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành.

Ban Pháp luật – Bạn đọc