Theo đó, miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến đối với các trường hợp sau:

1. Công dân đang làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp;

2. Công dân đang làm việc trong các cơ quan nhà nước như Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức vụ tương đương thuộc bộ, ngành; Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội...;

3. Công dân đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tại địa bàn các xã biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng dân tộc ít người được xác định đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...;

4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ khác như học sinh đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia; học sinh, sinh viên đạt huy chương hoặc danh hiệu trong các kỳ thi quốc tế, hội thi tay nghề thế giới, ASEAN, đạt giải ba trở lên trong hội thi tay nghề quốc gia được miễn gọi nhập ngũ đến khi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, một con của liệt sĩ; một con của thương binh hạng một, người nhiễm chất độc da cam phải có người nuôi dưỡng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 1-5-2016.

Ban Bạn đọc