Sau khi cập nhật, khách hàng sẽ thấy màn hình thông tin mới khi họ sử dụng các ứng dụng do Apple tạo ra để thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như App Store. Sự thay đổi này diễn ra trước khi các quy tắc bảo vệ dữ liệu mới của Liên minh châu Âu (EU) mang tên gọi Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát (GDPR)  có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5.

Apple cũng có kế hoạch để mọi người tải xuống dữ liệu mà họ đã lưu trữ về họ.

GDPR của EU tăng cường yêu cầu về cách các tổ chức xử lý dữ liệu của công chúng và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm.

Apple trước đây đã quảng cáo dịch vụ và điện thoại thông minh của mình là đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng.

Cập nhật phần mềm mới nhất không thay đổi số lượng dữ liệu được thu thập, nhưng màn hình thông tin riêng tư mới sẽ xuất hiện khi mọi người sử dụng một số ứng dụng do Apple tạo ra lần đầu tiên.

Người dùng iPhone sẽ thấy một màn hình mới khi các ứng dụng thu thập dữ liệu lần đầu tiên

Khai thác thông báo sẽ hiển thị thông tin chi tiết về những dữ liệu nào đang được thu thập và nó được sử dụng như thế nào.

Tuy nhiên, khách hàng sẽ không thể tắt một số loại bộ sưu tập dữ liệu. Ví dụ, họ sẽ không thể tải xuống ứng dụng miễn phí từ App Store mà không cần thiết lập một tài khoản Apple ID lần đầu tiên.

Apple cũng có kế hoạch tung ra các công cụ mới vào tháng 5 mà cho phép khách hàng: tải xuống bản sao của tất cả dữ liệu Apple lưu trữ về họ, bao gồm ảnh, video và sao lưu iCloud; khi tạm thời hủy kích hoạt ID Apple thì cũng ngừng xử lý dữ liệu; xóa vĩnh viễn ID Apple thì sẽ xóa tất cả dữ liệu mà Apple lưu trữ trong vòng 30 ngày.

Huyền Trang