Báo cáo An ninh mạng (được phát hành 2 lần mỗi năm) phiên bản 22 đưa ra các nguy cơ hiểm họa của quý đầu năm 2017, dựa trên phân tích các thông tin mã độc và các hồ sơ hiểm họa chi tiết từ hơn 100 thị trường và khu vực khắp toàn cầu.

Trong phiên bản số 22, Microsoft có một số thay đổi cơ bản như: thiết lập các tập dữ liệu theo 2 hạng mục, đám mây và điểm truy cập; chia sẻ thông tin thành các chu kỳ ngắn hơn, theo quý thay vì 6 tháng, và sẽ có nhiều cải tiến để cập nhật trong tương lai.

Đồng thời, Microsoft dự kiến cải tiến việc chia sẻ tầm nhìn, và lập kế hoạch để chia sẻ dữ liệu thường xuyên hơn - do đó người dùng và doanh nghiệp có thể có thêm hiểu biết kịp thời về những mối đe dọa mới nhất.

Microsoft cũng cam kết tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và chia sẻ thông minh an ninh mới nhất với người dùng và doanh nghiệp như đã từng tiến hành suốt 10 năm qua.

Bên cạnh đó, Microsoft cũng nhắc đến các phần mềm tống tiền đang trở thành mối lo ngại lớn nhất trên thế giới. Phần mềm tổng tiền có tỷ lệ thấp nhất tại Nhật bản (0.012% vào tháng 3-2017), rồi đến Trung quốc (0.014%) và Mỹ (0,02%). Tại châu Âu, phần mềm tống tiền tấn công nhiều nhất gồm CH Czech (0,17%), Italia (0,14%), Hungary (0,14%), Tây Ban Nha (0,14%), Romania (0,13%), Croatia (0,13%) và Hy Lạp (0,12%). 

S.Thương