Ở Trung ương có Nha Công an Việt Nam, ở các thành phố có Sở Công an, các tỉnh có Ty Công an. Sự kiện này tạo cho Lực lượng CAND Việt Nam sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chính quyền cách mạng, trấn áp mọi hoạt động phản cách mạng của kẻ thù.

 Công tác tuyên truyền trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn này là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi lực lượng Công an Việt Nam phải sớm thành lập một cơ quan ngôn luận công khai để giải quyết. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tài, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) là một trong những người sáng lập ra tờ Công an mới.

Sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Công an cứu quốc, lúc đầu ông và các cộng sự coi việc ra báo như việc của Đoàn chứ không phải của lực lượng Công an. Khi giấy phép Báo Công an mới đã được Sở Kiểm duyệt Bắc Bộ cấp, do ông đứng tên (với danh nghĩa Bí thư Đoàn Công an cứu quốc), đồng chí Lê Giản, Giám đốc Việt Nam Công an vụ lúc bấy giờ đã hỏi ông về nội dung, về người viết, về việc quản lý...

Sau khi nắm rõ tình hình đồng chí Lê Giản kết luận: Với giấy phép đã được cấp nên để Nha Công an lo việc này. Chỉ sau 3 tháng chuẩn bị, ngày 1-11-1946, tờ Công an mới, tiền thân của Báo CAND ngày nay chính thức ra mắt bạn đọc, bán rộng rãi trên toàn quốc với tư cách là tờ báo của lực lượng Công an, đặt dưới sự chỉ đạo, phụ trách của Nha Công an Việt Nam. Tòa soạn Báo Công an mới đặt tại nhà số 11 phố Trần Bình Trọng, Hà Nội.                                  
Báo CAND là tờ báo luôn được độc giả tin cậy, yêu mến.

Ra đời trong giai đoạn đất nước còn gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, Báo CAND đã có sự trưởng thành lớn mạnh mọi mặt, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Trong suốt chặng đường 73 năm qua, Báo CAND tự hào đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Đồng chí Lê Giản - Giám đốc Việt Nam Công an vụ (sau là Giám đốc Nha Công an Trung ương) là người chủ trương ra Báo; Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Tài, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) là người lo xin giấy phép ra Báo; đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ Công an là người trực tiếp phụ trách Báo (thời kỳ 1953 - 1956).

Điều hết sức đặc biệt, Báo CAND đã vinh dự nhận được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1962 đến tháng 5-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc và bút phê trực tiếp lên nhiều tin, bài trên Báo CAND nêu gương những hành động dũng cảm, người tốt việc tốt và quyết định thưởng Huy hiệu của Người và chỉ đạo các cấp, lực lượng Công an khen thưởng cho một số trường hợp.

Trải qua 73 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các ngành, các cấp và sự tin yêu, gắn bó của bạn đọc, của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, Báo CAND đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thông tin kịp thời tình hình thời sự trong nước, quốc tế; các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Bộ Công an. Báo cũng đã bám sát các vấn đề nóng bỏng của đất nước, phản ánh đậm nét các thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, những vấn đề, sự kiện đang được dư luận và bạn đọc quan tâm.

Ngay từ buổi đầu thành lập cho đến ngày hôm nay, Báo CAND luôn có một định hướng xuyên suốt đó là xây dựng người Công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Với mục tiêu, nhiệm vụ đó, trên các ấn phẩm của Báo, hình ảnh người CAND đã được tuyên truyền, phản ánh sinh động và đậm nét trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Báo đã đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Báo cũng đã phản ánh, cổ vũ các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó để nhân dân ngày càng hiểu, chia sẻ và cùng sát cánh với lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.

Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng quan điểm tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tích cực tuyên truyền có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Báo CAND đã tập hợp được đội ngũ những cây viết uy tín và tên tuổi là các nhà khoa học, tướng lĩnh, chuyên gia và cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài lực lượng CAND để duy trì thường xuyên liên tục các chuyên mục “Sự kiện và suy ngẫm”, “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Phòng chống diễn biến hòa bình”...

Bằng những cứ liệu chính xác, lập luận sâu sắc và thuyết phục về những vấn đề, vụ việc cụ thể, nhiều loạt bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “Phòng, chống diễn biến hòa bình” của Báo CAND thường xuyên được dư luận, bạn đọc đánh giá cao và đạt giải cao trong các cuộc thi Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí Quốc gia...

Đi đôi với nhiệm vụ truyên truyền, Báo CAND thường xuyên vận động, tổ chức và thực hiện công tác Xã hội – Từ thiện đạt kết quả cao với nguồn kinh phí mỗi năm hàng chục tỷ đồng. Nhiều hoạt động xã hội từ thiện của Báo CAND với sự chung tay, góp sức nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm đã mang đến niềm vui, sự chia sẻ ấm áp cùng bạn đọc.

Từ một ấn phẩm ban đầu là Báo CAND phát hành hàng ngày, đến nay Báo CAND đã có nhiều ấn phẩm chuyên đề được bạn đọc yêu mến, như: Văn nghệ Công an, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu và Báo CAND điện tử phát hành ba thứ tiếng gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và chủ trương, định hướng của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng phát huy vai trò chủ lực của báo chí CAND trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và những người làm Báo CAND đã và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo CAND để đáp ứng được sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và đông đảo bạn đọc.

Báo CAND