Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Bộ Công an, cho biết: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trong lực lượng CAND có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; số lượng biên chế, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả hoạt động; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; sự phân bố cơ sở kinh tế, phân bố lực lượng lao động theo địa bàn, theo cấp quản lý phục vụ cho việc xây dựng chiến lực phát triển chung của nhà nước trên các lĩnh vực. 

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp tập huấn

Trên cơ sở nắm bắt các thông tin cơ bản của lực lượng CAND, Tổng cục đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về định hướng trong công tác chỉ đạo về mặt tổ chức hoạt động, phân bổ nguồn lực…cho các lực lượng CAND phục vụ việc hoạch định các kế hoạch trong thời gian tới, đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương nhấn mạnh đến việc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Quyết định số 1896 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra. 

Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương để việc thu thập thông tin phù hợp với đặc thù của Bộ Công an, đảm bảo chất lượng thông tin của Tổng điều tra, có tính tin cậy, kế thừa và so sánh nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật của lực lượng vũ trang. Tăng cường kiểm tra, giám sát với mọi hình thức để đảm bảo phương án tổng kiểm tra được trển khai thống nhất theo quy định. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an cần phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác…

Đức Mừng