Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an.
Trung tướng Hoàng Phước Thuận quán triệt nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Trung tướng Hoàng Phước Thuận quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện; các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để khủng bố; tình hình công tác phòng, chống sử dụng không gian mạng để khủng bố, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng. Đồng thời, được nghe các báo cáo viên thuyết trình về những vấn đề trọng tâm và giải pháp công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, nhấn mạnh: Bảo vệ bí mật nhà nước là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; cũng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Do vậy, các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở địa phương, đơn vị công tác của mình.

Minh Nhật