Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dành gần 3 giờ để phân tích sâu  Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị .

Theo Phó Thủ tướng, người Việt còn nhiều hành vi, thói quen không có lợi cho sức khoẻ. Bên cạnh đó, còn tình trạng ô nhiễm môi trường, không chỉ ở khu công nghiệp mà ngay cả nông thôn. 

Về chất lượng khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng đánh giá so với thế giới còn chênh lệch quá lớn, đặc biệt là vấn đề quá tải bệnh viện.

Cũng theo Phó Thủ tướng vụ 4 bé sinh non ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh vừa qua là câu chuyện rất đau lòng do nhiễm khuẩn bệnh viện. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng quá nhiều người không có chuyên môn ra vào. Hiện tỉ lệ nhiễm khuẩn Việt Nam cũng rất lớn.

Để cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng cho biết đến 2019 sẽ chuẩn hoá được toàn bộ 17.000 quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị, hiện tại mới làm được 1/3. Đặc biệt tới đây thực hiện liên thông khám bệnh tuyến tỉnh, liên thông xét nghiệm.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, tiến tới không còn bệnh viện trực thuộc Bộ (hiện tại có gần 40 bệnh viện), ngoài trừ một số bệnh viện chuyên ngành rất đặc biệt.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, với tính chất, vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, sau hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự Hội nghị này theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở các cấp, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống…

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

M.Hiền