Đồng chí Huỳnh Thị Hằng trao quyết định và Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Đại tá Trần Thắng Phúc và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh.

Tại buổi lễ đón nhận, thay mặt UBND tỉnh Bình Phước, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh và Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cho Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp. 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Di tích lịch sử Căn cứ Sở Nhỏ là một địa chỉ đỏ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong Ban An ninh Bình Phước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Đây là nơi nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống cách mạng, tinh thần bất khuất của các thế thế hệ cha, anh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do vậy, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan quản lý, bảo vệ, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đồng thời phát huy hiệu quả giá trị của Di tích lịch sử Căn cứ Sở Nhỏ.

V.Tuyên-M.Chính