Đình Phiếm Ái được xây dựng tháng 3-1878, song do mưa bão, ngôi đình sau đó bị sụp đổ. Đến năm 1940 đình được xây dựng lại. Tại đình Phiếm Ái đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như tháng 3-1908, các lý trưởng, hương hào yêu nước ở địa phương đứng đầu là các ông Trương Hoành Hứa Tạo, Trương Côn, Trương Tổn,… đã phát động nhân dân xuống đường kéo về huyện, phủ làm nên cuộc chống sưu thuế mà quy mô của nó ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Trung kỳ.

Trong kháng chiến chống Pháp, ngôi đình là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật để chỉ đạo phong trào chống giặc ở địa phương. Suốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngôi đình Phiếm Ái còn là nơi ẩn nấp, là chỗ dựa của các chiến sĩ cách mạng. Đình Phiếm Ái được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh năm 1999. Ngày 3-1-2018, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Quyết định số 5386/QĐ-BVHTTDL xếp hạng đình Phiếm Ái là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh đình Phiếm Ái được công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia chính là sự tôn vinh và khẳng định những giá trị lịch sử, ghi nhận đóng góp của các bậc tiền nhân đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Để tiếp tục phát huy giá trị của di tích, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, Đảng bộ, chính quyền huyện Đại Lộc cần nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp quần chúng nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng tại địa phương; xây dựng cảnh quan, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách đến tham quan đình Phiếm Ái trong thời gian tới.

N.Thi