Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

 Tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở gần 34.500 lượt cơ sở với hàng trăm thiếu sót, vi phạm về PCCC theo quy định. Qua kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

 Thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác củng cố, đảm bảo quân số thường trực chiến đấu 24/24 giờ. Hướng dẫn, xây dựng và phê duyệt trên 1.400 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức thực tập 406 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở nguy hiểm cháy, nổ; kiểm tra, giám sát thực tập 972 phương án chữa cháy của cơ sở, 2 phương án chữa cháy và CNCH quy mô cấp tỉnh tại khu du lịch núi Bà Đen và phà Bến Đình.

Đại tá Phạm Văn Cao phát biểu tại Hội nghị

Trong 5 năm qua, 105 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn được Công an tỉnh công nhận đạt chuẩn; UBND tỉnh công nhận 20 đơn vị trong năm năm liên tục đạt điển hình tiên tiến. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy luôn kịp thời, chính xác phục vụ có hiệu quả khi có cháy xảy ra, đảm bảo công tác huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu chữa theo đúng quy định, quy trình công tác; các vụ cháy lớn xảy ra đều có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo phòng trực tiếp xuống hiện trường tham gia chỉ huy chữa cháy, từ đó hạn chế được thiệt hại tài sản và con người. 

T.Nhung