Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có 4 điều dạy lực lượng Cảnh sát PCCC.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn phát biểu tại Hội nghị

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH luôn xác định việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trở thành một phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, là một nội dung trọng tâm trong công tác chính trị, tư tưởng của Cục Cảnh sát PCCC.

Phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng, các đơn vị cũng như toàn thể CBCS của lực lượng Cảnh sát PCCC, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Trong 5 năm, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã 2 lần được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 3 lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào "CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới, toàn diện, sâu sắc hơn là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Thời gian tới, Cục cần xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy trong lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ PCCC và CNCH; gắn với việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy phải luôn gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có lối sống trong sạch, đủ uy tín, năng lực, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo chỉ huy thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy, gắn với trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng đơn vị.

Trong công tác, chiến đấu, CBCS của Cục nói riêng và lực lượng Cảnh sát PCCC phải luôn dựa vào nhân dân và thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân PCCC”…; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Cục trưởng Cục PCCC và CNCH tặng Giấy khen cho 20 lượt tập thể, 45 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Minh Hiền