Đại tá Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thông tin nhanh một số vấn đề liên quan Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt các nội dung chính trong Nghị quyết Đại hội. Trong đó có dự báo những thuận lợi, khó khăn, các chỉ tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá...

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc hội nghị và quán triệt Nghị quyết.

Đại tá Vũ Hoài Bắc yêu cầu các đảng bộ, chi bộ sau hội nghị này khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 

Đạt Nhân