Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng uỷ Công an tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực, nổi bật là ban hành nghị quyết về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ đảng bộ, chi bộ”, nghị quyết về “Nâng cao trách nhiệm và nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh”; chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Qua đó, đã từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng Công an các cấp vững mạnh toàn diện cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Đại hội đã đã thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 25 đồng chí.

Mộng Tuyền