Theo báo cáo tại Hội nghị, năm qua, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình và dư luận trên địa bàn. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt chỉ tiêu đề ra, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm so với năm 2017, điều tra làm rõ 100% số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; bắt, xử lý trên 400 đối tượng phạm pháp hình sự. 

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh, trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 3 đơn vị cơ sở.

Tình hình TTATGT được kéo giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương). Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công an Trà Vinh kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Trà vinh đạ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của “Năm công tác cán bộ”, theo chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo đó, Công an tình đã giảm 4 đơn vị cấp Phòng, hợp nhất 2 tổ chức cấp đội; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, bố trí, sắp xếp cán bộ sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy tại Công an tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới…

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, Công an Trà Vinh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 đơn vị cơ sở thuộc Công an tỉnh cũng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Minh Tuyền