Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Đã điều động 91 cán bộ Công an chính quy (4 cán bộ nữ) đang công tác ở các đơn vị Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực các xã…
Đại tá Nguyễn Văn Trãi trao quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Được biết, Tây Ninh hiện có 80 xã, tương đương sẽ có 80 trưởng Công an xã, 160 phó trưởng Công an xã và 240 Công an chính quy là Công an thường trực. Trong 91 cán bộ được điều động lần này có 65 cán bộ làm trưởng Công an xã, 24 phó trưởng Công an xã và 2 Công an viên. Theo lộ trình đề án, từ đây đến năm 2021, Công an tỉnh sẽ bố trí hết các chức danh còn lại.

M.Nhật-T.Lực