Riêng hình ảnh long mã gắn liền với logo Festival Huế từ năm 2000 sẽ là hình ảnh chủ đạo trên poster chính thức của Festival Huế 2020.

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 6-4-2020. Khác với việc sử dụng một hình ảnh duy nhất trong công tác tuyên truyền, quảng bá của các kỳ festival trước, BTC Festival Huế 2020 quyết định lựa chọn 4 hình ảnh đồ họa được thiết kế cách điệu từ 4 linh vật trong mỹ thuật cung đình Huế để minh hoạ cho 4 cụm chủ đề: một Huế di sản, một Huế tâm linh, một Huế nên thơ và hiện đại, và một Festival Huế độc đáo. 

Poster chính thức của Festival Huế 2020.

Festival Huế lần thứ XI sẽ là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đồng thời giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hoá Việt Nam và văn hoá Huế. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Hình ảnh rồng, biểu tượng cho Cung đình Huế, đại diện cho các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể tại Cố đô Huế.

Festival hứa hẹn mang lại cho du khách, người dân địa phương những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hoá, lịch sử, và nghệ thuật.


Anh Khoa