Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đẩy mạnh công tác văn hóa, văn nghệ CAND trong thời kỳ mới.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu và động viên các tác giả tham gia trại sáng tác

Bằng những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhất là việc tổ chức các cuộc thi, vận động, trại sáng tác văn học, thâm nhập thực tế, tăng mức đầu tư, các hoạt động văn học nghệ thuật trong CAND đã quy tụ, khuyến khích đông đảo các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài lực lượng tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh về đề tài CAND… 

Mảng đề tài vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống luôn nằm trong dòng chảy của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam, được các tác giả chuyên nghiệp về lĩnh vực sân khấu, phim truyện trong cả nước quan tâm. Việc tổ chức trại sáng tác kịch bản sân khấu lần  này là dịp để các tác giả có điều kiện thâm nhập thực tế, tìm hiểu sâu sắc các lĩnh vực hoạt động của lực lượng CAND, tìm hiểu cuộc sống, công tác, học tập và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an trên trận tuyến bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là bức tranh giàu tiềm năng sinh động để các tác giả, khai thác, sáng tạo...

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khầu về đề tài CAND năm 2016.

NSND Lê Tiến Thọ cũng khẳng định: Hình tượng người chiến sĩ CAND Việt Nam được khắc họa đậm nét trong 71 năm qua. Quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND gắn với nhiệm vụ hết sức quan trọng là bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân. Thực tế cho thấy, đã có biết bao tấm gương sáng, những anh hùng LLVT nhân dân để chúng ta ca ngợi… Đó là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho mỗi tác giả viết lên tác của mình…

Được biết, tham gia trại sáng tác năm nay có 21 tác giả. Trong đó có nhiều tác giả đã có nhiều năm viết về đề tài CAND: nhà văn   Chu Lai, Ngọc Thụ, Chu Thơm, Nguyễn Đăng Chương…

Trại sáng tác sẽ kết thúc vào đầu tháng 10-2016. Các kịch bản được đánh giá cao sẽ được đoàn kịch nói CAND dàn dựng trong các năm tới.

N.Hoa