Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tiến tới xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh, đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 120 ảnh, tài liệu giới thiệu về Di chúc của Người, một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Triển lãm ảnh phục vụ khách tham quan từ ngày 20-8 đến ngày 9-9. 

Khách tham quan triển lãm.

Trong khuôn khổ chương trình, còn trưng bày chuyên đề “Tranh ký họa kháng chiến ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Hơn 120 tư liệu, hiện vật là những ký họa về cuộc sống chiến đấu của quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long do các họa sĩ - chiến sĩ trực tiếp thực hiện trong kháng chiến. Trưng bày phục vụ khách tham quan đến ngày 15-12.

Văn Vĩnh