Các nội dung trọng tâm là Thi đua bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm giúp cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống và trách nhiệm của lực lượng CAND; Ý nghĩa giá trị lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04 của Bộ Trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ phát động

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tới vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tại lễ phát động

Cùng ngày, tại huyện vùng sâu, vùng xa Đam Rông, Công an huyện cũng đã tổ chức lễ cống bố quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm năm 2019 và phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng Công an huyện Đam Rông, để thực hiện có hiệu quả di chúc của Bác, Công an huyện đã tập trung vào 5 trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tới việc triển khai đồng bộ các lực lượng, những biện pháp nhằm làm tốt công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham ưu, đề xuất biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Đam Rông phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, Công an huyện Đam Rông còn thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm. Từng cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm túc thực hiện, tự đánh giá, tự kiểm điểm việc thực hiện các quy định, quy trình công tác, luôn nỗ lực trong mọi lĩnh vực để hoàn thiện bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..

Khắc Lịch