Mục đích của phong trào thi đua đặc biệt là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về hành động của CBCS trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống... góp phần xây dựng lực lượng Công an Thanh Hoá bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân.

Đại diện các cụm thi đua trong công an tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, với chủ đề “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”, trong đợt thi đua đặc biệt này, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ thi đua lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, chuyên đề, nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt .

Tại buổi lễ phát động, đại diện các cụm thi đua của Công an Thanh Hóa đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Theo kế hoạch, phong trào thi đua đặc biệt sẽ được triển khai thực hiện từ nay đến 19-8-2020.

Đình Hợp