Để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ phải vượt qua 22 mục thi.

Vượt chướng ngại vật
Vượt khói lửa
Lội bùn săn mục tiêu
Trèo qua thép gai
Tập đồng đội

Diệt khủng bố


Minh NG