Vũ được xác định là đối tượng môi giới nhà đất đã tìm thuê gia đình liệt sỹ, đứng tên chuyển đổi mục đích sử dụng đất để không phải nộp thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. 


Cơ quan điều tra khởi tố bị can Trần Thanh Vũ. 

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố nhóm 8 bị can, gồm 5 người nguyên là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài Nguyên – Môi trường TP Trà Vinh (Nguyễn Văn Chiến, Sn 1963; Lê Hữu Lễ, Sn 1971; Lý Kiến Trung, Sn 1971; Nguyễn Trọng Nghĩa, Sn 1979 và Trần Thanh Sơn, Sn 1974) và 3 người môi giới nhà đất (Trần Mười, Sn 1976; Huỳnh Công Chúc, Sn 1969 và Lê Hoàng Anh, Sn 1991). 

Nhóm 5 bị can nguyên lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Trà Vinh, trong quá trình thẩm định hồ sơ miễn giảm, chuyển mục đích sử dụng đất, cố ý không thực hiện kiểm soát, kiểm tra theo quy định để “cò đất” lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại 119 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã có kết luận về việc một số cán bộ tại TP Trà Vinh thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai để “cò đất” và một số cán bộ công chức lợi dụng thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách “mua bán chính sách”, thu lợi bất chính. 

Uỷ ban kiểm tra chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh. Cơ quan điều tra xác minh 712 hộ chuyển mục đích sử dụng đất xác định, các đối tượng câu kết với “cò đất” tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sỹ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế, gây thiệt hại số tiền trên.

Văn Vĩnh